Himalaya Hotel Ganzi
Dongda Jie
Ganzi, District Sechuan / Kham
China